Menu Zamknij

„Okruchy” Maksymiliana – 22.01.2021 r.

„Jezus wszedł na górę i przywołał do siebie tych, których sam chciał, a oni przyszli do Niego. I ustanowił Dwunastu, aby Mu towarzyszyli, by mógł wysyłać ich na głoszenie nauki i by mieli władzę wypędzać złe duchy.
Ustanowił więc Dwunastu: Szymona, któremu nadał imię Piotr; dalej Jakuba, syna Zebedeusza, i Jana, brata Jakuba, którym nadał przydomek Boanerges, to znaczy synowie gromu; dalej Andrzeja, Filipa, Bartłomieja, Mateusza, Tomasza, Jakuba, syna Alfeusza, Tadeusza, Szymona Gorliwego i Judasza Iskariotę, który właśnie Go wydał”.

W dzisiejszej Ewangelii Pan Jezus przywołał do siebie tych, których chciał. Zrobił to po to, aby pomogli Mu głosić Słowo Boże. Nie powołał ich grupami tylko pojedynczo. Bo relacja z Panem Bogiem jest osobista. Tylko On i ja. Powołanie do życia z Jezusem to nasza decyzja, bo Pan Bóg chce nas powoływać. Ale chce, abyśmy słuchali go  dobrowolnie. Z ufności do Niego. Daje On szanse Judaszowi, który to zgrzeszy przeciw niemu. Pokazuje tym, że bez względu na to, jacy jesteśmy, od Pana Jezusa dostaniemy szansę. Potem w naszych czynach oraz w dbaniu o relację z Jezusem leży, aby tę szansę wykorzystać. Czasami zaniedbujemy ową relację. Jezus próbuje nas wziąć na rozmowę i po raz kolejny chce powołać. Czy ufam mu i staram się iść za Nim?