Menu Zamknij

„Okruchy” Maksymiliana – 20.01.2021 r.

W dzień szabatu Jezus wszedł do synagogi. Był tam człowiek, który miał uschniętą rękę. A śledzili Go, czy uzdrowi go w szabat, żeby Go oskarżyć. On zaś rzekł do człowieka z uschłą ręką: „Podnieś się na środek!” A do nich powiedział: „Co wolno w szabat: uczynić coś dobrego czy coś złego? Życie uratować czy zabić?” Lecz oni milczeli. Wtedy spojrzawszy na nich dokoła z gniewem, zasmucony z powodu zatwardziałości ich serc, rzekł do człowieka: „Wyciągnij rękę!” Wyciągnął, i ręka jego stała się znów zdrowa. A faryzeusze wyszli i ze zwolennikami Heroda zaraz się naradzali przeciwko Niemu, w jaki sposób Go zgładzić.

W dzień szabatu Jezus wchodząc do synagogi dostrzega w tłumie człowieka z bezwładną ręką. Ów człowiek zapewne w najśmielszych oczekiwaniach nie przypuszczał, że zostanie w tym tłumie, w dzień szabatu wyróżniony przez samego Syna Bożego. Jezus go widzi i woła do niego: „Wyjdź na środek”, „Wyciągnij rękę” Człowiek nie milczy jak faryzeusze, nie ukrywa się, nie ociąga, nie broni, tylko idzie do Jezusa, odpowiada na polecenie Mesjasza. Serce Boga ukierunkowało i przyciągnęło serce człowieka. Posłuszeństwo, pokora, skrucha, ufność zostają nagrodzone. Człowiek odzyskuje sprawność ręki.  Doświadcza miłości Boga. Niespodziewanie. Pośród znieczulicy egoistów, pogardy twardzieli, podstępów faryzeuszy. Tak naprawdę odzyskuje sprawność duchową, oczyszczenie oraz umocnienie.

I Ciebie i mnie Bóg nieustannie wyróżnia. Każdy z nas jest dla Niego kimś wyjątkowym na kim Mu zależy. Kiedy daje nam znak?

„Ty jesteś mój Syn Umiłowany. W Tobie mam upodobanie”-mówi w sakramencie chrztu.

„I ja odpuszczam tobie grzechy w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego” w sakramencie pojednania.

„Bierzcie i jedzcie z Tego wszyscy” „Bierzcie i pijcie z Niego wszyscy” w liturgii eucharystycznej.

„Przyjmij znamię Ducha Świętego” w sakramencie bierzmowania.

Wyjdź na środek! Wyciągnij rękę!- mówi do Ciebie Bóg.

Nie przegap, nie rezygnuj, nie odrzucaj, nie zostawiaj na później……odpowiedz.