Menu Zamknij

„Okruchy” Maksymiliana – 23.12.2020 r.

„Dla Elżbiety nadszedł czas rozwiązania i urodziła syna. Gdy jej sąsiedzi i krewni usłyszeli, że Pan okazał jej tak wielkie miłosierdzie, cieszyli się z nią razem. Ósmego dnia przyszli, aby obrzezać dziecię, i chcieli mu dać imię ojca jego, Zachariasza. Ale matka jego odpowiedziała: „Nie, natomiast ma otrzymać imię Jan”. Odrzekli jej: „Nie ma nikogo w twoim rodzie, kto by nosił to imię”. Pytali więc na migi jego ojca, jak by chciał go nazwać. On zażądał tabliczki i napisał: „Jan będzie mu na imię”. I zdumieli się wszyscy. A natychmiast otworzyły się jego usta i rozwiązał się jego język, i mówił, błogosławiąc Boga. Wtedy strach padł na wszystkich ich sąsiadów. W całej górskiej krainie Judei rozpowiadano o tym wszystkim, co się zdarzyło. A wszyscy, którzy o tym słyszeli, brali to sobie do serca i pytali:”

Oto Elżbieta i Zachariasz będąc już w podeszłym wieku dostąpili szczególnego błogosławieństwa, otrzymali dar upragnionego potomstwa, o które żarliwie się modlili. Kiedy doświadczyli wielkiej łaski Boga każde z nich inaczej ją jednak przyjęło. Elżbieta z ufnością, Zachariasz z niedowierzaniem. Ale kiedy nadszedł moment próby w chwili nadania imienia nowonarodzonemu synowi obydwoje tak samo publicznie zadecydowali „Jan będzie mu na imię”. Jan, czyli „Bóg jest łaskaw”.  Sprzeciwili się krewnym, by opowiedzieć się za Bogiem. Wypełnili polecenie Boga dane im przez Archanioła Gabriela wbrew rodowym tradycjom i woli krewnych. Boga postawili ponad wszystko i wszystkich tych, którzy chcieli inaczej, przekonywali, liczyli na uległość.

Ile w nas z Elżbiety i Zachariasza? Czy Ty potrafisz dzisiaj bezinteresownie, bez wahania powiedzieć Bogu-TAK?  Potrafisz wyciągnąć właściwe wnioski z Bożych napomnień jak Zachariasz? Potrafisz bezgranicznie ufać jak Elżbieta? Jak często mówisz sobie i innym -Bóg nie umarł, Bóg istnieje, Bóg jest łaskawy, Bóg jest miłością, Krzyż moim znakiem, ja wierzę. Opowiadasz się za Bogiem w momentach próby Twojej wiary? Trwasz wiernie przy Bogu, gdy świat brutalnie chce zniszczyć Twoją Relację z Ojcem? Elżbieta i Zachariasz powiedzieli wtedy światu -Nie. Komu Ty dzisiaj powiesz stanowcze TAK, a komu NIE?