Menu Zamknij

Godzina Łaski – 08.12.2020 r.

Istnieje książka pt. Zawsze się módlcie (Dominik Wider OCD). Zawsze się módlcie, róbcie to świadomie i starajcie się w tym doskonalić. Zawsze się módlcie znaczy zechciejcie mieć na modlitwę czas, choćby minutę. Okazji jest wiele, a Boga ucieszy każde ludzkie podjęcie modlitwy. Modlitwa buduje i wzmacnia, ale wymaga jednego – włożenia konkretnego wysiłku i stworzenia właściwego dla niej klimatu. Szczególna okazja i klimat dla modlitwy wydarzy się w najbliższy wtorek, 8 grudnia. Okazja to „Godzina łaski”, czyli „ jedna godzina w roku, gdy Niebo pochyla się tak nisko nad ziemią, że Bóg jest na wyciągnięcie ręki. Jedna godzina w roku, gdy wszystko jest możliwe”. W naszej świątyni stanie się tak dosłownie, bo w obecności wystawionego Najświętszego Sakramentu.

Zwyczaj modlitwy w godzinie łaski ma źródło w objawieniach Matki Bożej we włoskim Montichiari. Choć objawienie nie jest uznane, Kościół nie wyklucza owocnych i zbawiennych skutków podejmowanych modlitw. Pierina Gilli miała otrzymać od Maryi obietnicę: „Jezus, mój syn, okaże wielkie miłosierdzie, jeżeli dobrzy ludzie będą się modlić za bliźnich. Jest moim życzeniem, aby ta Godzina była rozpowszechniona”. Maryja obiecała, że łaski dostąpią nie tylko modlący się w kościele, ale i w domu. Miało to miejsce w południe 8 grudnia 1947 r. Stąd też Godzina łaski to czas między 12:00 a 13:00. Jedną z obietnic były liczne nawrócenia, dlatego szczególnie ważna jest modlitwa za grzeszników. Maryja wyraziła też pragnienie, by nazywać ją Różą Duchowną i czcić jako Matkę Kościoła. „Godzina łaski” ma związek z Niepokalanym Poczęciem, tj. Maryją chroniącą świat przed grzechem, ale też zatroskaną o życie poczęte. Znacząca jest pora oraz drugi z tytułów: Królowa Kościoła. Królowa Kościoła to ta, na której pomoc liczymy jako Kościół w trudnych momentach. Godzina 12:00 ma wartość konkretnej zachęty do modlitwy, podobnie jak 15:00 w objawieniach św. Faustyny Kowalskiej. Konkretny czas jest ułatwieniem dla ludzi, ale nie ogranicza Bożego miłosierdzia. Módlmy się zawsze.

„Godzina Łaski” to sposobność do tego, by pobyć z Panem Bogiem, z Jezusem, z Maryją – z kimś mi bliskim. Bez formuł i sztywnych reguł. Mogę z Jezusem pomówić lub pomilczeć i Jego posłuchać, wpatrywać się w krzyż lub uwielbić Litanią czy Psalmem. Odmówić różaniec, Akt oddania się Matce Bożej, Litanię loretańską lub do Niepokalanego Poczęcia, albo ofiarować modlitwę wdzięczności – pełna dowolność. To osobiste przyjście przed ołtarz, lub modlitewne skupienie gdziekolwiek.

Bóg działa w czasie, jaki sobie wybiera i przez to uświęca. Tak, jakby wiedział, że człowiekowi łatwiej spotkać się z Nim w „umówionym” czasie i znał jego potrzebę szczególnych chwil. Chwil, w których człowiek doświadczy Bożej bliskości, hojności i miłosierdzia. 8 grudnia jest już dniem uświęconym z racji  uroczystości Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Godzina 12:00 może być niczym audiencja prywatna u Boga. To kontekst, w jakim warto spojrzeć na „Godzinę łaski”.

Czy zechcę znaleźć czas na modlitwę i dać wiarę, że wszystko jest możliwe?

 

Autorką artykułu jest pani Iwona.

Bardzo dziękujemy.